Bądź świadomy zagrożeń w sieci

Informacja Prezesa UKE na temat niezgodnych z prawem sposobów wykorzystania usług telekomunikacyjnych oraz możliwości ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Dokument, przygotowany na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, został podzielony na trzy części.

Pierwsza z nich ma charakter informacyjny i zawiera spis tych sposobów wykorzystania usług telekomunikacyjnych, które są niezgodne z polskim prawem, stanowią rozpowszechnianie w sieci szkodliwych treści lub naruszają prawa autorskie i prawa pokrewne. Znajdują się tu również przykłady nadużyć, oszustw i wyłudzeń telekomunikacyjnych, które są względnie nowe (np. prowokowanie oddzwaniania na numery o wyższej opłacie lub podmiana numerów kont bankowych na fakturach).

W drugiej części wymienione są konsekwencje i sankcje za niezgodne z prawem wykorzystywanie usług telekomunikacyjnych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych.


Trzecia część informacji ma charakter poradnikowy. Stanowi zbiór praktycznych wskazówek, których stosowanie może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, pomoże zachować ich prywatność i ochronić przed nieuprawnionym dostępem do ich danych osobowych.

Załączona poniżej informacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowi wypełnienie obowiązku prawnego wskazanego w art. 62 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

Nasz salon

F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza
ul. 4-Stycznia 35
88-190 Barcin
tel.52 383-28-15
kom. +48 601 829 680
e-mail: Napisz do nas

Dotacje Unijne

W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.